بررسی تاثیر تیپ های شخصیتی در ازدواج

بررسی تاثیر تیپ های شخصیتی در ازدواج

یکی از معیارهای انتخاب همسر، در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی وی و همسانی آن با شخصیت فردی است ‌که می خواهد ازدواج کند . افراد تیپ شخصیتی متفاوتی دارند که باعث تفاوت در رفتارهای آنها می شود . تیپ شخصیتی بیانگر ویژگی هایی در افراد است که با شناخت آنها بهتر میتوانیم در کنار یکدیگر زندگی کنیم و درک بیشتری از رفتار یکدیگر داشته باشیم . ابعاد شخصیت یکی از کارهای مهمی که در زمان انتخاب همسر باید مدنظر قرار بگیرد شناخت تیپ شخصیتی افراد است که به ما در انتخاب صحیح بسیار کمک می کند .

قطعا شما هم همسرانی را دیده اید که خیلی متفاوت با یکدیگر رفتار می کنند و سبک زندگی متفاوتی را دارند و همین مساله باعث ایجاد اختلاف بین آنها شده است . این مساله مربوط می شود به نوع تیپ های شخصیتی متفاوتی که هر کدام از آن ها دارند و البته هیچ کدام از آنها هم نمی دانند که باید با طرف مقابلشان چگونه رفتار کنند . شناخت تیپ شخصیتی همسرتان بسیار مهم است و می تواند به شما برای داشتن یک زندگی صمیمی تر کمک کند . هیچ نوع تیپ شخصیتی، به تیپ شخصیتی دیگری برتری ندارد. فقط باید در ازدواج یا دو تیپ مشابه با هم ازدواج کنند و یا اینکه اگر تیپ ها متفاوت بود، هر طرف به شناخت کامل ویژگی های شخصیتی همسرش بپردازد.

انواع تیپ های شخصیتی

۸ نوع تیپ شخصیتی در قالب ۴ نوع بعد شخصیتی را می توانیم در ازدواج بررسی کنیم و شناخت هر کدام از ویژگی های آنها میتواند به ایجاد صمیمیت بیشتر همسران کمک کند. این تیپ ها از این قرار هستند :

۱ – برون گرا – درون گرا

۲ – حسی – شهودی

۳ – فکری – احساسی

۴ – با ساختار – منعطف

برون گرا یا درون گرا ؟

افراد درون‌گرا افرادی هستند که همیشه غرق تفکرند و به محیط بیرون توجه نمی ‌کنند . آن ‌ها مانند حوضی هستند به عمق یک اقیانوس . یعنی ارتباط پیرامونی ‌شان زیاد نیست ولی ارتباط درونی ‌شان عمیق است . در واقع این افراد تمایل بسیار کمی به حضور در جمع دارند و بیشتر دقت خود را به مطالعه و فعالیت های ذهنی و انفرادی می گذرانند . در مقابل، افراد برون‌گرا افرادی هستند که بیشتر به دنیای اطرافشان توجه می‌کنند . ارتباطات پیرامونی این افراد زیاد است . یعنی اهل معاشرت، تفریح و شلوغی‌ اند . معمولاً افراد این گروه نسبت به افراد درونگرا دارای اعتماد به نفس بیشتری می باشند.

حسی یا شهوتی ؟

دومین بعد شخصیتی به نحوه ی جمع آوری اطلاعات دریافتی از طریق حواس پنج گانه (دیدن – شنیدن و …) توجه دارند. برای آنها آن چیزی اهمیت دارد که با حواس قابل درک باشد. اگر برای آنها یک مکانی را توضیح بدهید، تا نبینند یا لمس نکنند اهمیتی به آن نمی دهند، اما افراد شهودی برعکس افراد حسی بیشتر از حس ششم خود کمک می گیرند و در واقع به آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد یا انجام شود توجه بیشتری دارند و خود را محدود به حواس پنج گانه نمی کنند.

فکری یا احساسی ؟

ترجیح فکری – احساسی نشان دهنده شیوه ای است که ما ترجیح می دهیم تا تصمیم گیری کنیم .فکری ها به سبک منطقی وعینی تصمیم گیری می کنند در حالی که احساسی ها به شیوه ی فردی و ارزش محور تصمیم گیری می کنند . جالب این است که ۶۶% زنان احساسی هستند . این یکی از ترجیحات نظریه تیپ شناسی است که تفاوت جنسی قابل توجهی دارد. فکری ها تمایل به تحلیل تصمیمات دارند، در حالی که احساسی ها همدلی می کنند.

باساختار یا منعطف ؟

چهارمین بعد شخصیتی به سبک و طرز زندگی افراد بر می گردد. افراد با ساختار، بیشتر در چارچوب کار می کنند، مقید به برنامه ریزی هستند و طبق برنامه پیش می روند، ولی افراد منعطف در کارهای خود انعطاف بیشتری نشان می دهند و زیاد تابع برنامه ریزی نیستند . ممکن است چند کار را با هم انجام دهند اما افراد با ساختار ترجیح می دهند تا یک کار را تمام نکردند، سراغ کار دیگری نروند.

مقاله پیشنهادی: معیارهای انتخاب همسر

جمع بندی

ماحصل ترکیب این چهار بعد، پیدایش ۱۶ تیپ شخصیتی در افراد است . نود و دو درصد کسانی که با هم ازدواج می کنند، جذب مشابه خودشان می شوند . هشت در صد به سمت قطب متضاد خود می روند . فردی که بدبین است، دوست دارد به طرف آدم خوش بین برود . چون خودش از بدبینی اش رنج می برد . غمگین است، بسمت آدمی میرود که شاد باشد . فرد بی نظم است جذب آدم با نظم میشود تا نقص خودش را بپوشاند در این راستا کلینیک مستانه می‌تواند با انجام آزمون های تشخیصی و کمک از درمانگران خبره شما را کمک کند تا ازدواج موفق داشته باشید.

 

نویسنده:دکتر هستی چلبی