مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در برنامه های آموزشی و تعلیم و تربیت در مدارس بهره گیری از خدمات راهنمایی و م مشاوره است .راهنمایی و شماوره فرایندی است که طی آن یادگیری و جریان تعلیم و تربیت تسهیل میابد.از مهم ترین عواملی که ضرورت راهنمایی و مشاوره را در نظام اموزش و پرورش موثر میداند میتوان به موارد زیر اشاره نمود

۱)وجود تفاوت های فردی در دانش آموزان وضرورت شناخت این تفاوتها

۲)وجود استعدادهای متفاوت و گوناگون در سنین مختلف و کشف آنها

۳)ضرورت آگاهی و آشنایی با رشته های تحصیلی و اهمیت ادامه تحصیل

۴)نقش و اهمیت برنامه ریزی درسی و تحصیلی در موفقیت دانش آموزان

۵) وجود مسايل و مشکلات جسمانی ؛ عاطفی ؛ رفتاری و تحصیلی و خانوادگی راهنمایی در نظام آموزش و پرورش دو نقش را ایفا میکند.

۱)کمک به فرد دانش اموزان به منظور سازگاری با محیط و حل مشکلات مشخص و ظهور استعدادها و رشد و تکامل آن

۲)کمک به دانش آموزان در انتخاب مناسبترین راه از نظر رشته های تحصیلی وانتخاب مناسب شغلی در برنامه ریزی

نقش مشاور در مدارس

مشاوران با تسهیل جریان رشد همه جانبه فرد؛ آموزش مهارتهای زندگی فردی – اجتماعی وکاهش وحذف موانع رشد ؛

خودشناسی ومحیط شناسی و ارائه سایر خدمات یاورانه ؛ و روان شناختی در مدارس نقش بسیار حساسی دارند .

بدیهی است مواجه بودن با هر نوع مشکلی ؛دلیل بر ضعف و نابهنجاری فردی که با آن مواجه است ؛نیست. افراد سالم و دانش اموزان در بسیاری از امور مسائل شخصی و اجتماعی نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند.

مشاوره با داشتن مهارتها و صلاحیت های علمی و حرفه ای می کوشدتا به روش های منطقی منطبق بر نیاز های مراجع اورا یاری کند و با توجه به بینشی که به این طزیق کسب می کند به فرد خلاقتر و شادمان تر در جامعه تبدیل شود. مشاوره رابطه ای است پویا و هدفمند که بر اساس مشارکت مشاور و مراجع بر اساس نیاز های مراجع انجام می گیرد.

خصوصیات مشاور تحصیلی خوب چیست؟

۱-علاقه و دوست داشتن مراجع به عنوان یک انسان که نیازمند کمک می باشد.

۲-داشتن علاقه و ایمان حرفه ای به فرآیند مشاوره

۳-رازداری و ارزش گذاری و احترام به تمامی افراد

۴-ثبات عاطفی و رشد فکری و قدرت انطباق مشخصی

۵-داشتن استعداد رهبری

۶-خوش رفتاری و خوش اخلاقی وسازگاری با محیط

۷-انعطلف پذیری و بردباری و سعه صدر

۸-فصاحت سخن و واقع بینی و آزاد اندیشی

۹-داشتن هوش و فهم اجتماعی و حساس به واکنش و احساس دیگران

روانشناسی ورزشی

زمانی که از روانشناسی ورزشی صحبت به میان می آید در واقع به سلامت جسم و روان اشاره می شود بهبود و ارتقاع و حفظ سلامت جسم و روان در گرو یکدیگر هستند. روانشناسی ورزشی عبارت اند از:کاربرد یافته های روانشناسی برای بهبود عملکرد و تندرستی.

مطالعه ی رفتار آدمی در محیط های ورزشی یکی از وجوه با اهمیت در خصوص مشارکت در مسابقات و رقابت هاست.

اگر در بیان از یافته های علم روانشناسی به صورت کاربردی در عرصه های ورزشی کمک بگیرند در مسیر رسیدن به اهداف میتوانند موفق تر باشند .

متخصصان روان شناسی میتوانند مهارتهای روان شناختی را به شکل مطلوبی به مربیان ارائه کرده تا مربیان بتوانند ورزشکاران را در مسیر و روند پیشرفت و پیروزی یاری کنند.

موضوعاتی مانند:ترس از شکست ؛ ناتوانی در کنترل خشم ؛اضطراب های مداوم و فشار روانی ؛نداشتن کنترل فکری، هیجان زدگی ؛ و مورد قضاوت قرار گرفتن می تواند از دغدغه های یک مربی و ورزشکار باشد.

هر قدر جسم اماده و ورزیده باشد ؛اگر ذهن که آن را هدلیت میکند؛فاقد ورزیدگی و آمادگی باشد ؛ جسم به درستی هدایت نخواهد شد.

آمادگی روانی از عواملی همچون مهارت در توجه ؛مهارت در کنترل اضطراب و استرس ؛حفظ انگیزش؛حفظ و افزایش اعتماد به نفس و......تشکیل می شود و رسیدن به این آمادگی مستلزم این است که مدیران و مربیان آگاه چنین فرصتی را برای ورزشکاران فراهم آورند.

شاید یکی از مهم ترین مسائل موجود در ارتباط با اهمیت روان شناسی ورزش کنترل اضطراب های ناشی از شرایط مسابقه باشد.

نگرش غلط ورزشکار نسبت به خودو صحنه رقابت ؛عدم کسب نتایج مطلوب در مسابقات ورزش و همین طور عوامل خارجی و محیطی.

حضور یک مشاور روان شناس ورزشی در یک تیم ورزشی میتواند نقش پر رنگی در بهبود وضعیت و کنترل انواع اضطراب ها داشته باشد.

یک روانشناس ورزشی ؛حتی در مواقی که ورزشکار دچار اسیب جسمی و بدنی شده میتواند با ترفند های علمی او را سریع تر به وضعیت عادی برگرداند.

در کل ورزشکاران همه رشته های ورزشی نیاز دارند تا در دوران تمرینی و پیش از مسابقات با انجام تمرینات تخصصی به یک آرامش روانی و کنترل روانی خوبی برسند تا در شرایط مسابقه روی عملکرد خود تمرکز داشته باشند.

روان شناسان ورزشی میتوانند به ورزشکاران کمک کنند تا با انجام تمرینات مانند تصویر سازی ذهنی استرس و حالت روانی خود را کنترل کنند.

زمانی که ورزشکار اضطراب دارد و تمرکزش پایین است؛روانشناسان با این موضوع آشنا هستند و میتوانند به آن ها کمک حرفه ای کنند.